แผ่นผนังอะคูสติกคืออะไรและทำงานอย่างไร

การแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนในโรงงาน​

เสียงรบกวนถือเป็นปัญหาสำคัญในโรงงานและอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่มีเสียงดังที่สุดซึ่งเป็นเสียงที่มาจากการทำงานของเครื่องจักร โดยเสียงถือเป็นความเสี่ยงในสถานที่ทำงานและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานได้ หากคุณต้องการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย การเลือกใช้แผ่นซับเสียงก็จะสามารถช่วยลดระดับเสียงลงมาได้

 

เสียงที่พนักงานได้ยินนั้นประกอบด้วยเสียงรบกวนทางตรงซึ่งเป็นเสียงที่พนักงานได้ยินจากเครื่องจักรในสถานที่ทำงานโดยตรง และเสียงสะท้อนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับขนาดของสถานที่ทำงานรวมถึงการดูดซับเสียงของพื้นผิวสัมผัส

 

ในบทความนี้เราจะมาให้ข้อมูลและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเสียงง่าย ๆ และมีราคาไม่แพง ซึ่งการจัดการปัญหาทางเสียงในโรงงานหรืออุตสาหกรรมนั้นมีให้เลือกอยู่หลายวิธี

 

การลดระดับเสียงเป็นเรื่องที่สมควรทำเนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน แหล่งกำเนิดเสียงหลักที่เกิดขึ้นมักจะมาจากเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น สว่านไฟฟ้าหรือเลื่อยไฟฟ้า ดังนั้นวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้

 

การลดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงจะเป็นการจะลดระดับเสียงรบกวนทางตรงและเสียงสะท้อน จากการทดลองพบว่าการเลือกใช้เครื่องมืออื่นที่มีราคาแพงมากกว่าจะสามารถลดระดับเสียงได้มากกว่า 10 dBA และลดระดับเสียงได้มากกว่า 5 dBA เมื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

 

จุดประสงค์ของการลดเสียงรบกวนในโรงงานคือการป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับเสียงดังนานเกินไป โดยการเลือกใช้แผ่นซับเสียงก็สามารถช่วยลดระดับเสียงรบกวนได้เช่นกัน เสียงเกือบทั้งหมดที่เกิดจากเครื่องมือจะไปกระทบกับเพดาน โดยประสิทธิภาพของการลดเสียงรบกวนจะขึ้นอยู่กับสถานที่ในการใช้เครื่องมือและระยะเวลาในการใช้

 

ฟองน้ำซับเสียงหรือแผ่นซับเสียงสามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ โดยการแขวนไว้ที่ผนังเพื่อช่วยดูดซับเสียงที่มาจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร นอกจากนี้ห้องเก็บเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงหรือห้องเก็บเสียงที่ออกแบบขึ้นมาเองยังสามารถดูดซับและปิดกั้นการเดินทางของเสียงได้ โดยคุณสามารถติดตั้งไว้ที่เพดานและยึดไว้กับกรอบโลหะหรือกรอบไม้

 

หากคุณต้องการให้เครื่องจักรทำงานต่อได้โดยไม่มีเสียงรบกวน คุณควรเลือกใช้ห้องเก็บเสียงที่มีด้านเปิดด้านหนึ่งเพื่อให้พนักงานทำงานได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีลดเสียงรบกวนจากเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาก

 

วิธีการลดเสียงอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ผนังกันเสียง การใช้ผนังกันเสียงชนิด NE Quilted MLV แบบมีกรอบโลหะจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนโดยตรงจากแหล่งกำเนิดเสียงในโรงงานและช่วยเพิ่มการดูดซับเสียง โดยเมื่อเครื่องมือหรือพนักงานอยู่ใกล้กับผนังกันเสียง จะช่วยลดระดับเสียงได้มากกว่า10 dBA

 

หรือหากคุณต้องการลดเสียงรบกวนที่เกิดจากท่อหรือการทำงานที่เกี่ยวกับท่อ คุณอาจพิจารณาเลือกใช้ท่อ AudioSeal® เพื่อลดเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

 

แหล่งที่มา

https://noiseengineers.com/factory-noise-reduction

https://commercial-acoustics.com/noise-reduction-factorieshttps://acousticalsolutions.com/soundproofing-industrial-noise

 

13-prosorbacoustic_com_PPK-LAYLA

 

Copyright © 2019 Prosorb acoustic All Rights Reserved

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by