หลักการทำห้องเก็บเสียง​

หลักการทำห้องเก็บเสียง1. ควรทำผนัง 2 ชั้น และเว้นช่องว่างระหว่างผนังประมาณ 5-10 ซม. เพื่อใส่แผ่นโฟมฉนวนกันเสียง (PE FOAM BOARD) แผ่นเรียบชนิด Closed cells ควรเว้นระยะห่างของผนังชั้นที่ 2 ไม่ให้ติดกับแผ่นฉนวนประมาณ 5-8 ซม. เพื่อลดการเดินทางผ่านวัตถุของคลื่นเสียง เป็นการป้องกันเสียงไม่ให้รอดผ่านออกไปได้

 

2. เมื่อก่อผนังชั้นที่ 2 แล้ว ควรติดแผ่นซับเสียงอีกชั้น เพื่อเป็นการซับเสียงดังกึกก้องไม่ให้สะท้อน ช่วยทำให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น และลดการเกิดเสียงดังกึกก้องแผ่นซับเสียงสะท้อนมีลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้งานของห้องนั้นๆ เช่น

  • ฟองน้ำซับเสียง  ( Acoustic Foam ) 
  • แผ่นซับเสียงอะคูสติคบอร์ด ( Acoustic Board )
  • แผ่นซับเสียงพีอีโฟม  (Acoustic PE FOAM - M SORB)

 

3. ควรปูพรมที่พื้นเพื่อลดการสะท้อนเสียง และช่วยซับเสียงภายในห้องพรมปูพื้นมีหลายแบบ เช่น พรมอัดลูกฟูก พรมอัดไหม พรมทอเครื่อง พรมปูพื้นแบบแผ่น Carpet tiles ควรเลือกใช้พรมแบบที่มีขนหนาหรือแบบขนห่วง

 

ความแตกต่างระหว่าง แผ่นซับเสียง และ ฉนวนกันเสียง

  • แผ่นซับเสียง
  • ฉนวนกันเสียง

Copyright © 2019 Prosorb acoustic All Rights Reserved

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by